Damene i nrk-innslaget her har ikke vært på kino siden filmene var i svart/hvitt

Kinoopplevelsen er en magisk opplevelse. Derfor har Fremtidens Kino tatt initiativ til en reklamekampanje der nettopp opplevelsen står i sentrum.

Husk kampanjen «Snakk om store opplevelser». Oppstart 1. kvartal 2014.

Fremtidens Kino ønsker å hedre mennesker, tiltak og virksomheter som bidrar til å løfte bransjen og har derfor etablert egne bransjepriser som deles ut til inspirerende forbilder. Vi gratulerer Nordisk...

Fremtidens kino jobber til en hver tid med flere prosjekter. Felles for dem alle er at de skal bidra til å skape konkurransekraft for norsk kinobransje.

30. September hadde Kinomagasinet en sak om Fremtidens Kino.

Slik skapte vi fremtidsscenariene

I forbindelse med utviklingen av fremtidsscenariene gjennomførte Fremtidens Kino ideøkter for å se hva vi kunne komme på av gode ideer til spennende tiltak.