Første kinobesøk siden fargefilmen

Damene i nrk-innslaget her har ikke vært på kino siden filmene var i svart/hvitt

...men det er heldigvis aldri for sent for gode kinoopplevelser! 

Se her hvordan det gikk da beboere fra Hobøl bo- og behandlingsenter skulle på kino og se Flåklypa på Askim Kino.

Kilde: NRK.no

Del på: Pin It

Forteller om kinooplevelsen

Kinoopplevelsen er en magisk opplevelse. Derfor har Fremtidens Kino tatt initiativ til en reklamekampanje der nettopp opplevelsen står i sentrum.

Kampanjen har fått navnet ”Snakk om store opplevelser” og folk fra hele landet er filmet mens de forteller om sine egne kinoopplevelser. Målet er å posisjonere kinoopplevelsen som en større og rikere opplevelse enn selve filmen.


I tillegg til kinofilmene skal det lages en egen Facebookside og en Instagramkonkurranse der publikum oppfordres til å dele sine egne store kinoopplevelser.

Bak kampanjen står sentrale kinoaktører som Film og Kino og deltakere i Fremtidens Kino. I tillegg har flere aktører bidratt med distribusjon og utvikling.

Følg arbeidet med kampanjen og få sneakpeaks på bloggen.

 

Del på: Pin It

Priser til Nordisk Film Distribusjon og Film & Kino

Fremtidens Kino ønsker å hedre mennesker, tiltak og virksomheter som bidrar til å løfte bransjen og har derfor etablert egne bransjepriser som deles ut til inspirerende forbilder. Vi gratulerer Nordisk Film Distribusjon og Film & Kino.

Den 20. november 2013 delte for første gang Fremtidens Kino ut sine priser. Det ble delt ut priser i to kategorier. Kategori 1 ble gitt til en aktør som har bidratt til å fornye kinobransjen, bidratt til fellesskap over tid, og som har løftet bransjen i den retning vi ønsker. Det var tre nominerte til prisen: NetCom, som ble nominert for sin store kinosatsning i en kampanje som ble utformet i tråd med de verdiene som kinobransjen har, Film & Kino, bransjens egen organisasjon, og Unique Cinema Systems, som har bidratt til å revolusjonere måten vi konsumerer, distribuerer og opplever film på i Norge og i mange andre land.

Kategori 2 ble gitt til en aktør i film- og kinobransjen som med innovative og uredde grep har bidratt til ny vekst i kinobesøket. De nominerte i kategori 2 var Nordisk Film Distribusjon/Produsent Aage Åberge, som valgte å lytte til kinoene som mente at Pelle Politibil ville tjene på en tidligere premieredato enn distributør og produsent først foreslo, Kinomagasinet v/redaktør John Berge, som har gitt bransjen et kunnskapsrikt fagtidsskrift som mange har etterlyst, og Sundlings, som gjennom 20 år har jobbet utrettelig med å forbedre tilgangen og kvaliteten på produkter som kinogjester etterspør.

Prisen i kategori 1 ble gitt til Film & Kino, som gjennom snart 100 år har jobbet for kinoens plass i samfunnet og markedet. Prisen i kategori 2 ble gitt til Nordisk Film Distribusjon, som viste at det norske kinobesøket kan øke om flere distributører og produsenter plasserer sine respektive filmer med større spredning og ikke kannibaliserer på hverandre. Vi gratulerer!


Kristofer Hivju delte ut prisene og gjorde stas på vinnerne, Nordisk Film Distribusjon og Film & Kino, under prisutelingen som fant sted på Den Norske Kinokonferansen i Trondheim, november 2013. 

Del på: Pin It

Prosjektene som skal løfte KinoNorge inn i fremtiden

Fremtidens kino jobber til en hver tid med flere prosjekter. Felles for dem alle er at de skal bidra til å skape konkurransekraft for norsk kinobransje.

Råvareprosjektet – satse strategisk
Barnefilm er den viktigste økonomiske motoren for bransjen vår. Det gir nye generasjoner gode kinoopplevelser og vaner som de tar med seg videre i livet. Derfor må Fremtidens kino drive et langsiktig påvirkningsarbeid for å sikre et stort volum av norsk barnefilmproduksjon.

Nye inntekter – hva annet enn film kan kinoen tjene penger på?
Kinosalene står tomme store deler av døgnet, og bør kunne brukes til andre formål. Dessuten vil nye og andre aktiviteter gi økte inntekter og bredere arrangementskompetanse.

Prisutdeling til bransjeforbilder – hedre og inspirere
Hensikten med bransjeprisen er å hedre mennesker, tiltak og virksomheter som bidrar til å løfte bransjen i den retningen vi ønsker.
Bransjeprisen er altså et viktig virkemiddel for å skape inspirerende forbilder som setter nye standarder. Første utdeling foregikk under Den Store Kinokonferansen i Trondheim, november 2013.

Kampanje for å fremme kinoopplevelsen
Vi utvikler en kampanje bestående av filmer og aktiviteter i sosiale medier. Målet er å formidle til kinogjengeren at det å gå på kino er noe langt større enn å bare skulle se en film. Ønsket etterlatt inntrykk – dette må jeg dele, og gjøre oftere!

Sertifisering av kinoansatte – motivere og synliggjøre
Målsettingen er å gi kinoansatte grunnleggende kunnskap om bransjen og forståelse for hvordan vi skaper gode kundeopplevelser. Slik kan vi øke salget, samtidig som vi forsterker den gode kino-opplevelsen for vårt publikum. Det er også et virkemiddel som øker anseelsen og attraktiviteten til kinoen som arbeidsplass.
Del på: Pin It

Omtale av Fremtidens Kino i Kinomagasinet

30. September hadde Kinomagasinet en sak om Fremtidens Kino.

Dette er et utdrag av hva de skrev:

"Fremtidens Kino er et faglig samarbeidsprosjekt for alle sentrale aktører i norsk kinobransje, som eies og drives frem av kioskkjeden Location.
«Visjonen er styrende for våre aktiviteter – hvis ikke aktiviteten løfter oss mot visjonen, skal vi ikke gjøre det,»
heter det i et presentasjonsnotat for prosjektet. Og hovedvisjonen er å få hele befolkningen oftere på kino. "
 
Les hele saken her

 

Del på: Pin It
« Eldre innlegg Last inn flere artikler