Dette er et utdrag av hva de skrev:

"Fremtidens Kino er et faglig samarbeidsprosjekt for alle sentrale aktører i norsk kinobransje, som eies og drives frem av kioskkjeden Location.
«Visjonen er styrende for våre aktiviteter – hvis ikke aktiviteten løfter oss mot visjonen, skal vi ikke gjøre det,»
heter det i et presentasjonsnotat for prosjektet. Og hovedvisjonen er å få hele befolkningen oftere på kino. "
 
Les hele saken her