Den 20. november 2013 delte for første gang Fremtidens Kino ut sine priser. Det ble delt ut priser i to kategorier. Kategori 1 ble gitt til en aktør som har bidratt til å fornye kinobransjen, bidratt til fellesskap over tid, og som har løftet bransjen i den retning vi ønsker. Det var tre nominerte til prisen: NetCom, som ble nominert for sin store kinosatsning i en kampanje som ble utformet i tråd med de verdiene som kinobransjen har, Film & Kino, bransjens egen organisasjon, og Unique Cinema Systems, som har bidratt til å revolusjonere måten vi konsumerer, distribuerer og opplever film på i Norge og i mange andre land.

Kategori 2 ble gitt til en aktør i film- og kinobransjen som med innovative og uredde grep har bidratt til ny vekst i kinobesøket. De nominerte i kategori 2 var Nordisk Film Distribusjon/Produsent Aage Åberge, som valgte å lytte til kinoene som mente at Pelle Politibil ville tjene på en tidligere premieredato enn distributør og produsent først foreslo, Kinomagasinet v/redaktør John Berge, som har gitt bransjen et kunnskapsrikt fagtidsskrift som mange har etterlyst, og Sundlings, som gjennom 20 år har jobbet utrettelig med å forbedre tilgangen og kvaliteten på produkter som kinogjester etterspør.

Prisen i kategori 1 ble gitt til Film & Kino, som gjennom snart 100 år har jobbet for kinoens plass i samfunnet og markedet. Prisen i kategori 2 ble gitt til Nordisk Film Distribusjon, som viste at det norske kinobesøket kan øke om flere distributører og produsenter plasserer sine respektive filmer med større spredning og ikke kannibaliserer på hverandre. Vi gratulerer!


Kristofer Hivju delte ut prisene og gjorde stas på vinnerne, Nordisk Film Distribusjon og Film & Kino, under prisutelingen som fant sted på Den Norske Kinokonferansen i Trondheim, november 2013.