Råvareprosjektet – satse strategisk
Barnefilm er den viktigste økonomiske motoren for bransjen vår. Det gir nye generasjoner gode kinoopplevelser og vaner som de tar med seg videre i livet. Derfor må Fremtidens kino drive et langsiktig påvirkningsarbeid for å sikre et stort volum av norsk barnefilmproduksjon.

Nye inntekter – hva annet enn film kan kinoen tjene penger på?
Kinosalene står tomme store deler av døgnet, og bør kunne brukes til andre formål. Dessuten vil nye og andre aktiviteter gi økte inntekter og bredere arrangementskompetanse.

Prisutdeling til bransjeforbilder – hedre og inspirere
Hensikten med bransjeprisen er å hedre mennesker, tiltak og virksomheter som bidrar til å løfte bransjen i den retningen vi ønsker.
Bransjeprisen er altså et viktig virkemiddel for å skape inspirerende forbilder som setter nye standarder. Første utdeling foregikk under Den Store Kinokonferansen i Trondheim, november 2013.

Kampanje for å fremme kinoopplevelsen
Vi utvikler en kampanje bestående av filmer og aktiviteter i sosiale medier. Målet er å formidle til kinogjengeren at det å gå på kino er noe langt større enn å bare skulle se en film. Ønsket etterlatt inntrykk – dette må jeg dele, og gjøre oftere!

Sertifisering av kinoansatte – motivere og synliggjøre
Målsettingen er å gi kinoansatte grunnleggende kunnskap om bransjen og forståelse for hvordan vi skaper gode kundeopplevelser. Slik kan vi øke salget, samtidig som vi forsterker den gode kino-opplevelsen for vårt publikum. Det er også et virkemiddel som øker anseelsen og attraktiviteten til kinoen som arbeidsplass.